• Wendel PONTES

Scienca Katastrofo en Brazilo: Nacia Muzeo detruita de fajrego


Neniu bone komprenis, kio vere okazis. Dum la vespero de trankvila dimanĉo, la 2-an de septembro 2018, la impona tri-etaĝa konstruaĵo kiu stariĝis en la kolonia periodo de Brazilo, eligis grandajn turojn el flamo. La fajrego grandiĝis, konsumante la antikvan internan lignan strukturon de la tegmento, kaj kune kun ili la plej riĉenhava kolekto pri scienco kaj historio de la lando. La Nacia Muzeo de Brazilo estas bruligita.

Ŝokitaj kaj plenaj je paniko, teknikistoj, studentoj kaj sciencistoj kuraĝe kaj sensekure decidis eniri la konstruaĵon kaj propramane kunporti eksteren la trezorojn de la scienca instituto. La fajrobrigado alvenis kaj batalis kontraŭ la varmego, en tre limigaj kondiĉoj: mankis akvo dum tiu periodo, en la kvartalo.

La batalo daŭris kelkajn horojn, kaj helikpteroj filmis la fajrolangojn lekante la fragilajn murojn de la instituto. Nigra fumego stariĝis kaj ĵetis la cindrojn de la centjaraj dokumentoj en domoj pli ol 3 kilometrojn for de la konstruaĵo. En pli-malpli kvar horoj, la fajrobrigado sukcesis malaltigi la flamojn kaj malrapidigi la bruliĝon, sed jam estis malfrue. Pli ol 60% el la konstruaĵo kaj la riĉeco kiu estis en ĝi estis forkonsumita. Nekalkuleble valoraj dokumentoj kaj objektoj perdiĝis porĉiame.

La Nacia Muzeo de Brazilo, kiu troviĝas en la urbo Rio-de-Ĵanejro, estis kreita en 1818 de la tiama imperiestro Johano la 6-a (1767 – 1826), kaj estas la plej antikva scienca instituto de Brazilo. La kolekto estis komencita de la propra reĝa familio, kiu donacis kaj aĉetis valorajn kolektaĵojn por riĉigi la muzeon. Ekde tiam, diversaj sciencistoj kaj projektoj celis pligrandigi kaj valorigi ĝian kolekton. Ĝi konservis historiajn dokumentojn, kiel la leĝo kun la subskribo de la princino Izabel, kiu nuligis sklavecon en Brazilo, la originalaj manuskriptoj de famaj brazilaj verkistoj, kiel José de Alencar, Machado de Assis. La muzeo ankaŭ konservis la meblaron de la reĝa familio dum sia periodo en Brazilo. Mirinda estis la kolekto de egiptaj kaj indiĝenaj statuoj kaj artaĵoj. La plej granda meteorito de Brazilo, la ŝtono Bendegó, ankaŭ estis tie. La paleontologia kolekto da fosiloj estis konata de ĉiuj fakuloj de la lando. La kolektoj de birdoj, mamuloj, plantoj kaj nevertebruloj estis bunta kaj emociiga. Elstariĝas la granda skeleto de dinosaŭro kaj baleno, kiu okupis vastan kaj altan ĉambron de la muzeo.


(la Nacia Muzeo)

(la dinosaŭro de la muzeo)

La Nacia Muzeo jam suferis pro konstantaj malatigoj de la buĝeto antaŭ jaroj. En la lastaj monatoj la direktoro de la muzeo klare anoncis, ke nur estas sufiĉe da mono por fari simplajn urĝajn riparojn kaj apenaŭ eblas pagi la kontojn kaj salajrojn de la oficistoj. La muroj, tegmento kaj elektronika drataro urĝe bezonis renoviĝon, tamen ne estis mono. Malgraŭ la plendoj, neniu registaro decidis atenti la postulojn. Kelkaj partoj de la muzeo fermiĝis al la publika vizito pro manko de sekureco al la vizitantoj. Kelkaj grandaj skeletoj estis malmuntitaj simple ĉar la ligna strukturo kiu tenis ĝin estis plenplena da termitoj, kaj ne estis mono konstrui novan aŭ purigi la malnovan.


(buĝeto de la Nacia Muzeo ekde 2013 - fonto: Folha de São Paŭlo, 30-an majo 2018)


Neniu scias, sed eble elektronika akcidento startis la flamojn. La lignaro, la paperaj dokumentoj kaj la bestoj konservitaj en alkoholo fariĝis oportunaj bruligaĵoj por elteni la fajron dum tiom da tempo. Malgraŭ la intenseco de la fajro, la fajrobrigado asertis ke la muroj de la konstruaĵo ne minacas kolapsi.


(La Muzeo post la fajro)

La scienca perdo estas absolute nekalkulebla. Du jarcentoj da laboro por kolekti, konservi kaj stimuli la intereson pri scienco perdiĝis. Studentoj, teknikistoj kaj sciencistoj bedaŭregas la okazintaĵon, sed ankaŭ koleriĝas kontraŭ la indiferenteco de la registaro respondeca por la scienco de la lando. La ekonomika krizo kaj la politika nestabileco en Brazilo simple flankenlasas la subtenon por scienco. Multaj komprenas, ke tiu akcidento ne nur estas hotinda, sed ankaŭ ke ĝi fariĝu simbolo de la absurda nekompetenteco de la Ŝtato subvencii kaj konservi science gravajn institutojn kaj asociojn en la lando.

157 views0 comments

Recent Posts

See All