Raporto pri scienca programo de la 103-a Universala Kongreso de Esperanto


Estraro de ISAE (dekstre-maldekstre): Amri Wandel (observanto de AIS), Wendel Pontes, Johannes Muller, Orlando Raola kaj Francesco Maurelli

De la 28-a de Julio ĝis la 4-a de Aŭgusto okazis la 103-a universala kongreso de Esperanto en Lisbono, Portugalio.


Kiel ĉiu jaro la programo de la UK enhavas riĉan sciencan programon, en kiu troviĝas la Internacia Kongresa Universitato. Naŭ prelegoj estis elektitaj kiel ĉefaj IKU-prelegoj sed tri el tiuj ankaŭ agis kiel kursoj por la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS).


Krom la IKU prelegoj estis ankaŭ pluraj prelegoj dum la Scienca Kafejo. Tiuj prelegoj estas malpli longaj ol IKU prelegoj tamen ne malpli kvalitaj!


Notindas ke kvar anoj de ISAE kontribuis al tiu programo, ĉu por IKU, ĉu por la scienca kafejo.


La semajno komenciĝis dimanĉe per la malfermo de la IKU. La malfermiga prelego estis tiu de Francesco Maurelli (estrarano de ISAE) kaj Long Zhāng : « La deziri konkeri la ĉielon : de Leonardo ĝis flugrobotoj » en kiu ili parolis pri la historio de aviado de la simplaj komencoj ĝis la nuntempa evoluo de la flugrobotoj. En tiu AIS prelego estis ne nur teorio sed ankaŭ praktiko kun etaj flugrobotoj !


Alia AIS kurso estis tiu de Dmitrij Ŝevĉenko (ankaŭ konata kiel redaktanto de la revuo Esperanto kun Anna Striganova) pri la modernaj serĉsistemoj kaj sociaj retoj. La kurso diskutis la problemoj de Facebook, Twitter aŭ Google, precipe el esperantista vidpunkto.


D-ro Maria Butan enkondukis homaj sciencoj per ŝia prelego « Landoj ĉe vojkruciĝo », kiu temis pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de tia situacio, kaj la diversaj manieroj (ne nur geografie sed ankaŭ lingve, religie, ktp) laŭ kiuj iu lando povas esti ĉe vojkruciĝo.


Elstara preleganto estis Ulrich Brandenburg, eksa ambasadoro de Germanio en Rusio, en Portugalio sed ankaŭ ĉe NATO. Tial, sia prelego pri la perspektivoj por la Eŭropa Unio estis tre interesa.


S-rino Věra Barandovska-Frank prelegis pri la kreoloj de la portugala lingvo. Ŝi diskutis ilian aperon en la diversaj lokoj koloniitaj de Portugalo kaj ilian evoluon kaj la riskoj de malapero de tiuj lingvoj.


La rektoro de la IKU kaj membro de la Loka Kongresa Komitato, D-ro Josè Martins prelegis pri la demografia situacio en la mondo kaj pli detale en Portugalio. Li diskutis la daŭran malkreskon de la loĝantaro en industriaj landoj kaj la neceso de enmigrintoj por stabiligi la labormerkato kaj la ekonomio.


D-ro Wendel Pontes, vicprezidanto de ISAE donis prelegon pri la biologiaj bazoj de mensogo al plenplena ĉambro. Kun amuzaj ekzemploj, li montris kiel bestoj mensogas por nutrado aŭ reproduktiĝo kaj kial tiu sinteno daŭre ekzistas ĉe la homo.


Vendrede aŭdiĝis du prelegoj. D-ro Planchon diskutis la plursencecon de la verbo 'doni' en diversaj lingvoj.


Ankaŭ prelegis D-ro Rossi pri la sukcesoj kaj perspektivoj en planedoscienco. Li parolis pri la komenco de tiu fako rilata al astronomio kaj ĝia historio, antaŭ kaj post la spaca epoko. Li ankaŭ diskutis la malkovradon de ekstersunsistemaj planedoj kaj la estontaj spacaj misioj.


En la scienca kafejo audighis prelego de D-ro Orlando Raola pri hidrargo en la naturo, kiel ĝi aperas, kiajn problemojn ĝi kaŭzas, kaj kiel forviŝi ĝin el la naturmedio. D-ro Ida Stria prelegis pri la angla lingvo kaj siaj devenoj, rilata al multaj migradoj el diversaj popoloj. Tatjana Auderskaja parolis pri biodiverseco kaj kial ni devas protekti ĝin. Eva-Parashkeva Boyadzhieva parolis pri signala transdonado en biologio. Mikaelo Bronŝtejn rakontis pri la ĵida lingvo kaj unu el siaj bardoj, por atentigi nin pri tiu lingvo kaj kulturo kaj la risko de ties malapero. Anna Striganova faris la demandon « Ĉu heroo malvenkas? », kaj esploris la heroojn en fabeloj kaj rakontoj, kaj ties evoluanta rolo. Bernhard Tuider prelegis pri la kolektoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko pri Planlingvoj kaj Esperanto. Li montris kiel granda parto de la kolektoj estas jam ciferigita kaj ties enhavo estas serĉebla sur la interreto. Li montris kelkajn ekzemplojn de bildoj aŭ filmoj el antaŭaj universalaj kongresoj.


Kiel kutime, la prelegoj havas ne nur parolan parton, sed ankaŭ skribitan. La tekstoj de la prelegoj estas troveblaj en la IKU libro, redaktita per D-ro Amri Wandel. Pruvo de la sukceso de la IKU prelegoj kaj de scienca kafejo estas ke ĉiuj ekzempleroj estis venditaj, lasante multajn kongresanojn sen aliro al tiu bona libro.


La resumoj de la sciencaj prelegoj (kaj tiuj de antaŭaj jaroj) estas tamen troveblaj sur la retejo de UEA : https://uea.org/teko/iku


Finfine, la scienca programo finiĝis per la kunsido de ISAE. La ĉeestantaj estraranoj raportis pri la nuna agado de la asocio. Ekzemple la Facebook paĝo kaj la blogo de aktualaĵoj helpas revigligi ISAE.


En la diskutoj oni menciis la neceson daŭrigi la popularigon de sciencon al nefakuloj, sen forgesi la publikigadon de pli fakaj artikoloj. Ambaŭ gravas por la disvastiĝo de la scienca kulturo en esperanto, kaj oni rimarkigis ke la du flankoj nutras unu la alian.


Johannes Mueller diskutis la ciferecigon de la arĥivoj de la Scienca Revuo, kaj la problemoj rilataj al la aŭtoraj rajtoj. Li invitis aŭtorojn uzi permesilojn kiel Komuna Kreaĵo (Creative Commons) por certigi ke la laboro ne estu perdita pro la aŭtora rajto.


Entute la scienca programo de la 103-a Universala Kongreso estis tre sukcesa. Multaj el la prelegoj estis registritaj per Loïc Rossi, kaj aperos baldaŭ sur sia YouTube kanalo

(https://www.youtube.com/channel/UCSE4dWlC9CWL4TEdqnaAEww).


La 103-a UK montris denove ke Esperanto havas viglan sciencan kulturon kaj pro tio, ke ĝi estas tute vivanta lingvo.


ISAE estraro respondas dum kunsido pri la Asocio

103 views0 comments

Recent Posts

See All