• Wendel PONTES

ISAE prezentiĝas dum Nacia Kongreso de EsperantoInter la 30-an de majo kaj la 04-an de junio okazis la 53-a Brazila Kongeso de Esperanto, en la urbo Kuritibo, kie troviĝas en la suda regiono de la lando. Reprezentanto de ISAE sukcesis starigi programeron subvenciitan de la asocio, por prezenti kaj debati pri la rolo de Scienco en Esperantujo, kaj ĉefe por montri al la ĉeestantoj kiel ISAE nuntempe rolas.


La temo de la kunsido estas “ISAE: kunsido por sciencamikoj kaj sciencamantoj”. Kaj ĝi celis allogi homojn kiuj interesiĝas pri scienco, ĉu profesie ĉu amatore. Estris la diskuto kaj prezentado la vic-prezidanto de la Asocio, Wendel Pontes.


Ĉirkaŭ 10 homoj interesiĝis kaj ĉeestis la debaton. Dr. Pontes sciigis ilin iom pri la historio de ISAE, ĝiaj celoj kaj kiel ĝi evoluis dum la jardekoj. Parolis pri la Scienca Revuo kaj la malfacileco teni la asocion funkcianta dumlonge. Malmultaj fakte ne sciis pri ĝia ekzisto, kaj ankaŭ ne sciis pri aliaj aktivaj sciencaj retpaĝoj, institutoj, videokanaloj kaj podkastoj pri scienco. Ili estis informitaj ne nur pri ISAE, sed ankaŭ pri la scienca programero dum Universalaj kongresoj, kiel AIS-kursoj, IKU prelegoj kaj scienca kafejo. Pri KAEST kaj popularigaj retpaĝoj kiel scivolemo.com, kaj la videokanalo de Dr. Loiĉ.


La malmultaj kiuj opiniis emfazis la gravecon de la scienc-popularigan strategion, ĉefe aktuale kiam dubindaj scioj iom post iom populariĝas (inter la menciitaj estas la homoj kiuj arde kredas ke nia planedo estas plata, kaj la kontraŭvakcina movado). Kaj la malfacileco de la sciencistoj verki pri sciencaj aferoj en esperanto. Kelkaj interesiĝis iom pli aktivi por popularigi sciencon per esperanto, kaj eventuale kontribui al ISAE retpaĝo. Finfine, ĉiuj akordis esti filmitaj por diskonigo de tiu agado en la reto. La filmeto troviĝas en la oficiala paĝo de ISAE en Facebook.

31 views0 comments

Recent Posts

See All