• Anthony LUCAS

La unua artefarita timuso estos baldaŭ provita sur bobelo-beboj.

De post pluraj jaroj, mi sekvas la malkovrojn pri genetikaj terapioj por infanoj trafitaj de Kombinita ImunoManko (KIM).En Francio estas kelkaj famaj pioniroj pri kiuj mi jam skribis. Estas ĉefe Alain FISHER kaj Marina CAVAZZANA. Ili jam sanigis infanojn per modifo de la genaro de iliaj immunaj ĉeloj. Oni kutime konas tiujn infanojn trafitaj de tiu malsano sub la vortoj “bobelo- infano” ĉar ili povas kaj devas vivi nur en bobelo plasta kiu protektas ilin kontraŭ ĉiuj mikrobaj kaj virusaj malsanoj. Fakte, la medolo de tiuj infanoj, pro genetika mutacio ne kapablas produkti imunajn ĉelojn inter kiuj la T-limfoĉelojn. Post la produkto de de pralimfoĉeloj de la medolo, tiuj ĉeloj devas maturiĝi en alia organo situanta baze de la kolo kaj sub la sternumo kaj nomita timuso. Sen tiu funda defendbaro, la infanoj estas atingataj de multaj malsanoj kaj ilia vivdaŭro ne estas pli ol 12 monatoj. Diversaj mutacioj ekzistas kiuj malaktivigas la produkton de imunaj ĉeloj, plimalpli severe. Ve! Nuntempe estas nur du ebloj por sanigi ilin: grefto de medolo kaj, iom post iom, la genetika terapio.La greftado ne estas sen ĝenaĵo. Unue, oni trovu medoldonanton akordigeblan kun la kuracato. Tiu akordigebleco estante malofte plena lasas danĝeron pri malakcepto de la grefaĵo. Imuna reakcio de la grefaĵo kontraŭ la grefito estas tre alta malgraŭ la pliboniĝo de la greftaj metodoj. Nu, kiam la medoldonanto ne havas la saman HLA4sistemon ol la ricevonto tiam la morteco post la grefto kreskas de 10 ĝis 30 elcentoj. Eĉ pli, la grefto permesas nur neplene rekonstrui la imunan sistemon. En multaj kazoj, la riparo de la stoko de B-limfoĉeloj estas ne sufiĉa kaj la kuracatoj devas ricevi imunoglobulinjektojn dum siaj tutaj vivoj (FISCHER, 2005 ; L.GRINN, 2005). Plie, post greftado,necesas pli ol 2 jaroj por ke la kvanto kaj la kvalito de la T-limfoĉeloj stabiliĝu. Dum tiu tempo, la infektaj riskoj por la infanoj estas tre altaj.La teamo de la instituto Imagine disvolvis metodon in vitro por mulobligi kaj rapidigi la produktadon de maturaj T-limfoĉeloj. Ĉe grefetitaj pacientoj kaj la infanoj kiuj produktas iomete da T-limfoĉeloj - ne sufiĉe por plenefika imunsistemo, ili elprenas per simpla sangoelsuĉado la maloftajn pra-Tlimfoĉelojn cirkulantajn. Poste en petri-plado, per kemia miksaĵo ili rapidigas la maturiĝon kaj la multobliĝon de la T-limfoĉeloj. Fine ili reinjektas la tiele ĵus produktitajn T-limfoĉelojn en la patientojn per simpla injekto en la sango.La unua fazo estis tre promesplena, tial la franca adminstracio permesis klinikajn provojn kiuj ekos en 2018. La unua provo estos realigata sur 12 bobelo-infanoj kaj la dua provo estos realigata sur plenkreskulaj pacientoj trafitaj de sangaj kanceroj kaj nove greftitaj.Tiu procezo devus rapidigi la restariĝon de la imunsistemo de tiuj pacientoj.La teamo ankaŭ studas la eblecon uzi tiun metodon de artefarita timuso por genetike modifii la T-limfoĉelojn por ke ili rezistas al HIV (Homa Imuno-nesufiĉestiga Viruso (Homa Imuno-nesufiĉestiga Viruso).

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-premier-thymus-artificiel-va-etre-teste-sur-des-bebes-bulles_119273

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(17)31874-2/abstract

Lucas.A. Ekzemplo de genetika terapio en Francujo. Teleskopo. 2010(2).

45 views0 comments

Recent Posts

See All