• Wendel PONTES

Finas la jaro 2017 kaj bonvenon 2018!


Ni ĉiuj kiuj faras kaj membras al ISAE volas paroli al vi, kara amiko, membro, estrarano kaj sciencamanto, kiu scipovas esperanton.


Anstataŭ prezenti al vi novan publikaĵon pri scienca e


ltrovo, kaj scienca novaĵo, ni kredas ke la momento estas bona por kelkaj vortoj pri nia agado ĉi-jare, kaj novaj perspektivoj por la alvenanta jaro. Tiu alveno ofte kunportas tradiciojn kaj ankaŭ la simbolan ideon pri renovigo kaj re-starigo de novaj kaj eble malnovaj neplenumitaj planoj.


En tiu-ĉi jaro, ISAE bone rolis kaj havas optimisman estontecon. Nia blogo kaj Facebook-paĝo altiris la atenton de pli kaj pli esperantistoj, kiuj sentis sin parto de nia komunumo, de la esperantistoj kiuj ankaŭ ŝatas kaj subtenas sciencon. Tio fakte estas bonega afero. Novaj retpaĝoj kaj blogoj estis kreitaj por diskonigi sciencon, kaj ISAE feliĉe povas propagandi ilin. Nia laboro fariĝas ne nur konstante (malgraŭ la granda manko da volontuloj) sed kreskas danke al tiuj kiuj membriĝas kaj nin helpas per siaj personaj blogoj.


Mi ne volas simple elstarigi la konkerojn kaj atingojn de ISAE en 2017. Vi povas observi tion facile per nia antikva blogo Aktualaĵoj de Scienca Revuo, kaj en nia nova retpaĝo, kiu estis kreita ĉi-jare, por helpi doni al ISAE novan kaj junecan allogan “vizaĝon”. Mi volas fari pli ol tio: mi volas danki al vi pro via “ŝatoj” en nia Facebook-paĝo, pro via helpo oferti al ni blogaĵon, kaj via sindonemo kiam vi propagandas kaj aliĝas al ISAE. Nia asocio nur ekzistas kaj daŭras danke al la kontribuoj de esperantistoj kiuj komprenas la gravecon de scienco, kaj kredas ke kunlabora agado estas pli fruktodona kaj efika, ol soleca kaj individua laboro. ISAE reprezentas tion, kiam esperantistoj celas labori laŭ siaj propraj iloj kaj tendencoj sed kune, por disvastigi la gravecon de scienco.


Nuntempe ISAE havas du fundamentajn rolojn, en la aktuala mondo: propagandi sciencon en esperanto, kaj tiel oferi novajn kaj delonge ne uzatajn vortojn, por buntigi nian vokabularon kaj riĉigi nian vortaron. Pro tio, niaj publikaĵoj ankaŭ estas direktitaj al tiuj homoj kiuj serĉas fakajn vortojn, kiuj ofte ne estas facile troveblaj en ne-scienca medio. La dua rolo estas samnivele grava: entuziasme propagandi kaj stimuli pri scienco. Ni kredas, ke en la nuntempa mondo, kiam miljardo da informoj ekaperas ĉie kaj ĉiam, simple neeblas rekoni facile fidindan informon kaj ties fonton. Ĝis nun, la plej reala kaj fakta metodo por ekkompreni la funkciadon de nia universo estas la scienca. La aplikoj de scienco grandigis la vivokvaliton de la homaro, kaj plibonigas la vivon de la socio. Se ni sukcesas stimuli homojn interesiĝi pri ĝi kaj daŭre stimuli aliajn pri ĝia graveco, mi kredas ke ni atingas nian celon.


ISAE dankas al vi la subtenon, kaj invitas vin daŭre ĉeesti nian modestan teamon. Havu bonegan novan jaron!

30 views0 comments

Recent Posts

See All